SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl
  • image
  • image
  • image
Previous Next

KONSULTACJE

W związku ze zdalną formą nauczania Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów mailowo w dniach wskazanych w tabeli, w godzinach 17:00 – 18:00
Tabela z danymi do konsultacji przedmiotowych

Zmiana organizacji pracy szkoły od 26.10.2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 informuje, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. wydanym w związku z rozwojem pandemii COVID-19, od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października 2020 r.
Uczniowie klas IV –VIII od dnia 26 października 2020 r. pozostają w domu i uczą się zdalnie według rozkładu i zasad przesłanych przez wychowawców.
Uczniowie klas I –III uczą się nadal w szkole według obowiązującego dotychczas planu lekcji.
Praca świetlicy i oddziałów przedszkolnych nie ulega zmianie.

Mariola Toczydłowska
Dyrektor SP nr 8

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS I – VIII W DNIACH 28-29 PAŹDZIENIKA 2020r.- zebrania w formie online prowadzone na platformie G- Suite

TERMINY ZEBRAŃ

 

Dzień Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej - 14 października 2020 r. w naszej szkole odbyły się dwie ważne uroczystości.  Pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej, a Prezydent Samorządu Uczniowskiego został uroczyście zaprzysiężony.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

 

facebook

 

power

 kompet

szkola-pamieta

talentow 

kpk13

eds13

 

puchatek

 

indywi

 

bezwakacje15

 

spz

wf15007

 

czytam

malym

straznicy

mleczaki

sniadanie

klub